Het Huis van Bartels – ontmoetingsplek voor jong en oud in een groene omgeving

NIEUWS:
Rapport ‘Inclusie bij Burgerinitiatieven – Het Huis van Bartels‘ landelijk gepubliceerd zie website Kennisplatform Integratie & Samenleving

- ontmoetingsplek voor jong en oud in een groene omgeving -

Stichting Het Huis van Bartels is een buurtorganisatie in de wijken Liendert-Rustenburg-Schuilenburg te Amersfoort. Ze bestaat uit actieve bewoners en vrijwilligers, die zich inzetten voor de bevordering van de sociale binding in deze wijken. Ze maken gebruik van de natuur in de directe leefomgeving, omdat ze werken vanuit de overtuiging dat een groene ruimte inspirerend werkt en de gezondheid en het welzijn van mensen bevordert.


De Stichting is georganiseerd in een aantal activiteitgroepen van waaruit zij haar werkzaamheden voor de buurt verricht. Deze activiteitgroepen zijn:                   

Prijsuitreiking eervolle vermelding Pluk v/d Petteflet Natuur & Milieuprijs 2015

Prijsuitreiking eervolle vermelding Pluk v/d Petteflet Natuur & Milieuprijs 2015

  • natuur/tuingroep
  • kookgroep
  • educatiegroep
  • foto/video groep
  • kunst & cultuurgroep
  • muziekgroep
  • sociale contactgroep
  • projecten & evenementengroep

De activiteitgroepen komen zelfstandig op regelmatige basis (meestal wekelijks) bij elkaar maar werken in synergie met elkaar samen bij evenementen en projecten. Voor meer informatie over onze activiteiten, klik hier.

Evenement Oogstfeest 2014

Evenement Oogstfeest 2014

Evenementen zijn (jaarlijks) terugkerende activiteiten zoals bijvoorbeeld Fête de la Nature, NL doet, Struinen in de Tuinen, Burendag, Oogstfeest, Lampionnenfeest, enz. waar veel bezoekers uit de buurt/wijk naar toe komen.

Projecten zijn initieel of eenmalig van opzet, bijvoorbeeld het uitbreiden van de buurttuin, het opzetten van een educatieprogramma of het ontwikkelen van een plan om senioren meer te betrekken bij de groene natuurlijke ruimte ter bevordering van de gezondheid en het welzijn.

Er worden behalve bovenstaande activiteiten ook workshops en lezingen gegeven.

Project: uitbreiding buurttuin met insectenhotel

Project: uitbreiding buurttuin met insectenhotel

De Stichting werkt met vrijwilligers, actieve wijkbewoners. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors en donateurs, samenwerkingspartners, fondsen e.d.), PR en communicatie, financieel beheer, overleg en goedkeuring over de besteding van geld.

Om de doelstellingen te bereiken werkt de Stichting samen met andere partijen zoals gemeente, natuur- en milieu organisaties, woningcorporaties, maatschappelijke organisaties, scholen, ondernemers, zorginstellingen, stedelijke-, regionale- en landelijke organisaties, enz.

Stichting Het Huis van Bartels heeft in 2015 een ANBI status aangevraagd.
Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.

Steun onze activiteiten en word donateur. Voor nadere details zie hier.


facebook

Het Huis van Bartels wordt mede mogelijk gemaakt door: logo alliantieDeze site is ondergebracht bij Greenhost | Duurzame Webhosting

greenhost logo groene site

Stichting Het Huis van Bartels, adres: tegenover Zwaluwenstraat 38 Amersfoort, info@hethuisvanbartels.nl tel. 033-4728529 / 4728238
disclaimer: alle content op deze website © 2017 Stichting Het Huis van Bartels
website ontwerp en realisatie: Zonate

deel deze pagina Share on Facebook0Share on LinkedIn7Tweet about this on Twitter0Pin on Pinterest3Email this to someone