Nieuws

Stadsontmoeting op 30 maart van 19.30 – 21.30u in Het Huis van Bartels
Het Amersfoorts Platform voor Levensbeschouwingen en Religies organiseert op 30 maart a.s. een Stadsontmoeting. Deze Stadsontmoeting bestaat uit dialoogsessies verspreid over de Amersfoortse wijken.
Met een bovenliggend thema kunnen Amersfoorters, ongeacht hun achtergrond, met elkaar in dialoog gaan.
Het thema van de Stadsontmoeting is “ Wat betekent (gast)vrijheid voor jou?”.
Een actueel thema die inhaakt op onder andere de vluchtelingen problematiek en de diversiteit in onze samenleving.
De wens vanuit de leden van het platform is dan ook om een diversiteit van mensen aan een dialoogtafel te krijgen. Door met elkaar in dialoog te gaan kan je vooroordelen weghalen en zo meer verdraagzaamheid in de samenleving creëren.

Laat jij je ook niet leiden door vooroordelen en wil jij je stadsgenoten graag beter leren kennen?
De dialoog is een beproefd middel om op een respectvolle manier met elkaar in gesprek te gaan.
Het is open, onbevangen, onbevooroordeeld en je kan luisteren naar andere mensen die misschien wel met een heel ander perspectief naar de maatschappij kijken. Verrijk jezelf en anderen door je deelname aan een dialoog.

Een dialoogtafel kent 6 tot 8 deelnemers. Het gesprek duurt ongeveer 2 uur. De tafel kent 3 rollen, de deelnemer, de gespreksleider en de tafelorganisator.

Tijdens een dialoog zijn er bepaalde spelregels om het gesprek goed te laten verlopen. De gespreksleider begeleid het gesprek en licht de spelregels voor aanvang van de dialoog nog kort toe.
De gespreksleiders krijgen vooraf een training zodat zij het gesprek in goede banen kunnen leiden en zij krijgen handige tips mee om er zeker van te zijn dat iedereen aan tafel gehoord wordt.
Stichting Amersfoort in Dialoog geeft de training en ondersteunt de Stadsontmoeting. Zij stelt haar kennis en communicatieplatform ter beschikking.

De tafelorganisator stelt zijn/haar locatie ter beschikking om een dialoog te houden en bepaald ook hoe laat de dialoog begint. Dit tijdstip kan gedurende de gehele dag / of avond zijn.

Wil jij ook graag de dialoog voeren over dit thema? Geef je dan nu op voor de Stadsontmoeting. Opgeven als deelnemer aan de dialoog kan via het emailadres  info@amersfoortlr.nl.
Je kan zelf aangeven voor welke dialoogtafel jij je wilt opgeven.
Meer informatie over de dialoogtafels vind je op www.amersfoortindialoog.nl.

Wil je een tafel organiseren? Of wil je graag een dialoog leiden? Geef je dan op via info@amersfoortlr.nl  Vermeld dan wel duidelijk welke taak of rol je op je wilt nemen.
Meer informatie vind je op www.amersfoortindialoog.nl.

Voor de rol van gespreksleider is wel een korte training nodig. Deze kan je volgen op woensdag 16 maart. Inschrijven voor de trainingsavond kan via het emailadres  info@amersfoortlr.nl.
Meer informatie vind je op www.amersfoortindialoog.nl.

Het platform voor levensbeschouwing en religies heeft als doelstelling om solidariteit voor de verschillende levensbeschouwingen en religies te bevorderen. De Stadsontmoeting is een jaarlijks terugkerend evenement.
Deelname is kosteloos. Geef u snel op!

 

Zaterdag 23 januari 2016: Het Huis van Bartels wint 2e Prijs in de Kern met Pit 2015 wedstrijd en is genomineerde voor Kern met Pit 2016

Uit 10 provinciaal genomineerden heeft Stichting Het Huis van Bartels zaterdagmiddag de 2e Prijs + € 1000,- gewonnen van de Kern met Pit 2015 wedstrijd met hun project ‘uitbreiding buurttuin’. Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd voor buurtorganisaties waarbij ze met hun ingezonden ideeën de leefomgeving in hun wijk/buurt willen verbeteren. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij (KNHM) en Arcadis.

De vakjury was lovend over de bereikte resultaten: ‘Een korte blik op de lijst van resultaten leert dat er in één jaar enorm veel gedaan is en dat dit zeker volstaat om het predicaat Kern met Pit te verwerven. Chapeau!’

In de ochtend werden nieuwe projecten gepresenteerd voor de Kern met Pit editie 2016. Ook Het Huis van Bartels deed hieraan mee met een korte impressie van een Forumtheater act dat veel bewondering kreeg van het aanwezige publiek en de jury.

Het doel van deze theatervorm is om te stimuleren dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen voor de wijk en onze leefomgeving. Het theaterstuk behandelt een actueel maatschappelijk thema uit de wijk en wordt met, door en voor wijkbewoners gemaakt.

De jury heeft na beraad bekend gemaakt dat het Huis van Bartels genomineerd is voor Kern met Pit editie 2016.

In de veranderende maatschappij, waarin gemeenten hun inwoners meer gaan betrekken in het vormgeven, implementeren en evalueren van beleid (burgerparticipatie), spelen buurtorganisaties namelijk een grote rol. Daar wil Het Huis van Bartels een ‘lichtend’ voorbeeld voor de gemeente Amersfoort in zijn.

 

Opening Tuinreservaat 5okt15Maandag 5 oktober: Officiële opening Tuinreservaat Huis van Bartels door mw. J. Veraart, adj. dir. Natuur en Milieufederatie Utrecht.
De vrijwilligers van buurtorganisatie Stichting i.o. Het Huis van Bartels, allen actieve wijkbewoners van Liendert/Rustenburg/Schuilenburg, hebben het afgelopen seizoen zich flink ingezet om de tuin nóg meer een aantrekkelijke en veilige verblijfplaats, oftewel een Tuinreservaat te laten worden voor plant en dier. Deze groene oase in de stenige stad is óók een inspirerende en rustgevende plek geworden waar mensen uit de wijk en daarbuiten kunnen genieten wat de natuur ons te bieden heeft.
Het programma start om 15.00u en er is ná de opening gelegenheid om te netwerken, er is een rondleiding, er zijn enkele leuke activiteiten gepland en voor de inwendige mens wordt gezorgd. Iedereen is welkom.

 

Flyer dvdd2015Vrijdag 9 oktober Dag van de Duurzaamheid 2015: Symposium ‘Visie op klimaat en milieu in de stad’.
Het Huis van Bartels organiseert een symposium waarbij drie gastsprekers hun visie delen over klimaat en milieu in de stad. Er wordt gesproken over de Natuurlijke Alliantie van Water, Bodem en Groen. Wat kun je zoal doen tegen het CO2 probleem en burgerinitiatief Meet je Stad! brengt een tussentijds verslag uit van haar onderzoeken in de stad Amersfoort [ lees meer …. ]

Burendag 2015

Zaterdag 26 september van 15.00 – 18.00u organiseren Huize Liendert en Het Huis van Bartels samen BURENDAG 2015 waarbij jong én oud elkaar ontmoeten.

affiche Huis van BartelsZaterdag 19 september van 18.00 – 20.00u Maskertheater Obstinato geeft een openlucht voorstelling op het plein bij Het Huis van Bartels. De toegang is gratis.

Flyer 9sep2015Woensdag 9 september van 19.00 – 20.00u: Open Podium, voor en

door bewoners met diverse leuke en interessante voorstellingen en voordrachten op het gebied van muziek, theater, poezie, dans. De toegang is gratis.

27 augustus 2015: Het Huis van Bartels genomineerd voor Duurzame Dinsdag prijs 2015.logo DD -lrDUURZAMEDINSDAG03605_web

Op dinsdag 1 september wordt voor de 17e keer Duurzame Dinsdag gehouden. Dit jaar neemt staatssecretaris Wilma Mansveld (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), als vertegenwoordiger van het kabinet de Duurzame Dinsdagkoffer in ontvangst. In de koffer zitten meer dan 250 duurzame ideeën uit de samenleving. De jury van Duurzame Dinsdag reikt prijzen uit voor de meest innovatieve voorstellen ter bevordering van een duurzaam Nederland. Duurzame Dinsdag heeft als doel om naast het stimuleren van duurzame initiatieven uit de samenleving ook aandacht te vragen bij het Kabinet voor duurzaamheid.

Een deskundige jury heeft uit meer dan 250 inzendingen het initiatief van Het Huis van Bartels als kanshebber voor de prijs genomineerd.
Voor informatie over het initiatief ‘Groene paden en pleinen’ zie http://www.duurzamedinsdag.nl/index.php?id=11472&initiative=12014
Voor een overzicht van genomineerden en het volledige persbericht klik hier

Zie ook ons artikel in Amersfoort Nu: klik hier

 

Het Huis van Bartels in het nieuws:

(klik op de foto om te vergroten)

Het Huis van Bartels … plek met een ziel (Stad Amersfoort 17 juni 2015)
HVB 17jun15

 

 

 

 

Prijsuitreiking Pluk van de Petteflet Natuur en Milieuprijs 2015 (NMU 30 april 2015)

Pluk v/d Petteflet 2015 klik hier voor het nieuwsbericht op de site van Natuur en Milieufederatie Utrecht

 

 

 

1e Groen Sociaal lintje voor Huis van Bartels (Stad Amersfoort 14 januari 2015)
Sociaal lintje jan15

 

 

 

 

Artikel Huis van Bartels in de Alliantie magazine Buurten no. 14:
Alliantie Buurten 14 HVB-1Alliantie Buurten 14 HVB-2